Breaking News

24 மணிநேரமும் மின்சாரம் சார்ந்த புகார்களுக்கு தொலைபேசி எண் அறிவிப்பு.

NEWS COVER
0

நுகர்வோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு... மின்சாரம் சார்ந்த இடையூறுகளுக்கு தீர்வு காண மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கு 24மணி நேரமும் செயல்படும் மின்னகம் எண். 9498794987 தொடர்பு கொள்ளவும்.நுகர்வோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு... மின்சாரம் சார்ந்த இடையூறுகளுக்கு தீர்வு காண மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கு 24மணி நேரமும் செயல்படும் மின்னகம் எண். 9498794987 தொடர்பு கொள்ளவும்.


Tags: தமிழக செய்திகள்